Sản phẩm nổi bật

Tin tức

Xuất khẩu hồ tiêu: Đối mặt với rào cản tăng thuế nhập khẩu từ Ấn Độ

Hiệp hội nông dân trồng tiêu Ấn Độ đã kiến nghị Chính phủ nhiều biện pháp để hạn chế nhập khẩu tiêu giá rẻ...

Canh tác hữu cơ cho tiêu, sự lựa chọn là tất yếu

Canh tác hữu cơ, sự lựa chọn là tất yếu trước khi quá muộn. Xin bà con nông dân sớm nhận thức và chuyển biến.

Vietnam Pepper

Vietnam, a major exporter of spices, claims a 5% world market share. In black pepper, the most important crop for Vietnam within this sector, Vietnam has become the world’s largest exporter.

Pepper exports expected to remain high this year

HA NOI – The Viet Nam Pepper Association expects pepper exports to remain stable at high levels this year, amounting to 130,000 tonnes in volume and earning US$900 million.

How Vietnam became a coffee giant

Think of coffee and you will probably think of Brazil, Colombia, or maybe Ethiopia. But the world's second largest exporter today is Vietnam.