Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm

White pepper

Liên hệ

  • V

  • 1

  • mm

Tư vấn mua hàng

  • Điện thoại : +84 383 686 567

  • Email : marketing.greenfarms@gmail.com

Sản phẩm tương tự

Origin: Viet Nam
Moisture : 13.5% max
Admixture :0.2 % max
Density : 600-630 g/l
Black seed : 2% max
Packing: PP bag (net: 25/50kg