Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm

Black pepper

Liên hệ

  • V

  • 1

  • mm

Tư vấn mua hàng

  • Điện thoại : +84 383 686 567

  • Email : marketing.greenfarms@gmail.com

Sản phẩm tương tự

Admixture : 1 % max

Density : 500 - 580 g/l
Packing: PP bag (net :25/50kg)
Origin: Viet Nam